Loading...

Eksistentiel og åndelig omsorg

Eksistentiel og åndelig omsorg er den indsats, der knytter sig til menneskers religiøse og eksistentielle behov, overvejelser, problemstillinger og livsudfoldelse. Der er i de senere år lavet forskning og undervisning inden for sundhedsområdet, men meget lidt på det diakonale og socialpædagogiske område. Derfor har vi på Diakonhøjskolen nu taget fat på at udvikle undervisning og kurser i åndelig og eksistentiel omsorg inden for vores felt. Det er blevet muligt takket være støtte fra blandt andet Borgfonden.

“Mange af de mennesker, som socialdiakoner og diakonale organisationer møder, er mennesker, som lever i udsathed, og for hvem liv og død, skyld og skam, meningsløshed og håbløshed er eksistentielle temaer, der er tæt inde på livet. Det er vigtige overvejelser og problemstillinger, som fagprofessionelle nødvendigvis må forholde sig til og drage omsorg for”, siger viceforstander Susanne Kristophersen, der er projektleder på initiativet.

Med midlerne fra Borgfonden kan Diakonhøjskolen fokusere på at oversætte en del af den forskning, der er lavet om åndelig omsorg, til det diakonale og socialpædagogiske område. Udviklingen af fag og undervisning sker i samarbejde med VIA University College og en række diakonale organisationer, som også ser et behov for at dagsordensætte åndelig og eksistentiel omsorg blandt mennesker i udsatte livssituationer, herunder KFUMs Sociale arbejde, Kirkens Korshær, Blå Kors, Jysk Børneforsorg/Fredehjem.

Projektet blev skudt i gang med en stort anlagt temadag om ”åndelig og eksistentiel omsorg” i november 2023. I sommeren 2024 afvikler vi første kursusrække, som allerede er fyldt op. Der bliver en ny mulighed igen til efteråret.

Mere information

Hvis du vil vide mere om Diakonhøjskolens arbejde med at sætte fokus på eksistentiel og åndelig omsorg, kan du kontakte:

Susanne Kristophersen
Projektleder og viceforstander

sk@diakonhojskolen.dk
4172 8605

En tusindfryd foran Diakonhøjskolen