Loading...

Bestyrelse og uddannelsesudvalg

Diakonhøjskolens øverste myndighed er skolens bestyrelse, som har det overordnede ansvar for, at skolen forvaltes og udvikles i overensstemmelse med dens formål. Desuden er der til hver af skolens uddannelser knyttet et uddannelsesudvalg, som skal sikre uddannelsernes kvalitet og relevans. Den daglige ledelse varetages af forstanderen.

Diakonhøjskolens bestyrelse er sammensat, så den afspejler skolens brede bagland og aftagerfelt. Således sidder der i bestyrelsen altid tre repræsentanter for Diakonforbundet, en for Danske Diakonhjem, en fra KFUM og KFUK, en fra Indre Mission og to fra andre kirkelige diakonale organisationer. Dertil kommer medlemmer udpeget af Aarhus Stiftsfond, Aarhus Byråd og direktionen for VIA University College. En medarbejderrepræsentant og to repræsentanter for De Studerendes Råd deltager i bestyrelsens møde som observatører.

Uddannelsesudvalgene består af repræsentanter for de to uddannelsers videns- og aftagerfelt, underviserstab og ledelse.

Morten Skov Mogensen er forperson for Diakonhøjskolens bestyrelse. Til daglig er han generalsekretær for Blå Kors Danmark – en af de store diakonale organisationer i Diakonhøjskolens bagland.

Morten kan kontaktes på:

Diakonhøjskolens aktuelle bestyrelse

 • Morten Skov Mogensen
  Forperson og medlem af forretningsudvalget
 • Carsten Brogaard Refshauge
  Næstforperson og medlem af forretningsudvalget, udpeget af KFUMs Sociale Arbejde
 • Liselotte Malmgart
  Medlem af forretningsudvalget, udpeget af Diakonhøjskolen
 • Henrik Wigh-Poulsen
  Udpeget af Aarhus Stift
 • Connie Kjærgård Jensen
  Udpeget af og forperson for Diakonforbundet
 • Jytte Tudborg Eriksen
  Udpeget af Diakonforbundet 
 • Klaus Kühne
  Udpeget af Diakonforbundet
 • Gitte Sommer Harrits
  Udpeget af VIA University College
 • Karte Dyrholm
  Udpeget af Aarhus Byråd
 • Leif Kristiansen
  Udpeget af Indre Mission
 • Ove Lauritsen
  Udpeget af Kirkens Korshær
 • Kristian Bräuner-Møller
  Udpeget af Danske Diakonhjem
 • Jan Rasmussen
  Udpeget af KFUM og KFUK
 • Hanne Føns
  Medarbejderrepræsentant
 • To repræsentanter for De Studerendes Råd