Loading...

Om Diakonforbundet

Diakonforbundet er en mulighed for at vedligeholde sit faglige og sociale netværk og holde kontakten til Diakonhøjskolen, selvom man ikke længere er studerende her. Forbundet har samlet dimittender fra Diakonhøjskolen, siden det allerførste hold studerende oprettede foreningen helt tilbage i 1923.

Nyuddannede studerende som har fået en diakonnål, som medlem af Diakonforbundet.

Omkring 700 socialdiakoner i alle aldre er, som medlemmer Diakonforbundet, indehavere af diakon-nålen, og sammen udgør de et stærkt fagligt netværk.

Diakonforbundet er repræsenteret i Diakonhøjskolens bestyrelse, udgiver årsskriftet MOTIV og tilbyder arrangementer med både fagligt og socialt indhold.

Af faste programpunkter kan nævnes et halvårligt “service-tjek”, hvor de senest dimmiterede socialdiakoner får mulighed for at udveksle erfaringer fra den første tid som færdiguddannede. I juni måned har vi vores årsmøde med generalforsamling, fagligt input og socialt samvær. I august arrangerer vi stævne for seniorer og en gensynsdag for de yngre generationer. Dertil kommer diverse temadage og arrangementer i de lokale diakoni-netværk.

Et medlemsskab af Diakonforbundet koster 240 kr. om året.

Diakoni-netværk

I Diakonforbundet er det en prioritet at være med til at fremme vækst og aktivitet i de lokale Diakoni-netværk (som traditionelt har heddet diakonkredse). Her kan du snart få et overblik over, hvem der faciliterer netværket i hver af de fem regioner, og se, om der er et arrangement på programmet.

Alle diakoner er velkomne til alle arrangementer uanset bopæl. Har du lyst til at oprette et netværkstilbud, hvor du selv bor, så kontakt diakonsekretæren.

Region Nordjylland

Kontakt lokalgruppen

Region Sjælland

Kontakt lokalgruppen

Region Midtjylland

Kontakt lokalgruppen

Region Hovedstaden

Kontakt lokalgruppen

Region Syddanmark

Kontakt lokalgruppen

Medlemsbladet Motiv

MOTIV er Diakonforbundets medlemsblad, som udgives i samarbejde med Diakonhøjskolen.

MOTIV er i skrivende stund ved at ændre form fra et mindre magasin, der udkommer tre gange årligt, til et enkelt mere omfattende årsskrift. Vi drømmer om et blad, der kan rumme alt det, som Diakonhøjskolen er, og samtidig være en kanal for diakoniforskningen i Danmark. Et skrift, hvor nye faglige vinkler på diakoni og verden i dag kan udgives i en form, der kan bruges i undervisning og videre forskning. Det arbejder vi på, og I hører nærmere.

Diakonforbundet medlemsblade, Motiv, i en bunke på et bord
Diakonforbundets forperson Connie Kjærgaard Jensen taler i mikrofon.
Medlemmer af diakonforbundet sidder i et fyldt auditoriet på Diakonhøjskolen.

Kontakt forbundet

Diakonsekretæren

Hvis du har spørgsmål om diakonforbundet eller ønsker at melde dig ind, kan du henvende dig til:

Katrine Gaardbo Smedegaard, diakonsekretær 
2212 9367 / kgs@diakonhojskolen.dk

OBS: Meld adresseændring på diakonadresse@diakonhojskolen.dk.

Bestyrelsen

Diakonforbundets bestyrelse består af fem valgte medlemmer samt Diakonhøjskolens forstander og en suppleant:

  • Connie Kjærgaard Jensen, formand (FU)
    2383 6717 / ckj23@stofanet.dk
  • Anders Vixø Kristensen, næstformand (FU)
  • Linette Lykke
  • Tina Østergaard
  • Emil Bøgelund
  • Jacob Zakarias Eyermann, forstander
  • Solveig Christoffersen, suppleant

Diakoni-tanken

Diakonforbundet har en lille pengetank, som man kan søge støtte fra. Pengene kommer fra en tidligere fond, der skulle støtte sommerlejroplevelser for børn med handicap. Disse børn får nu støtte ad andre kanaler, og det blev derfor besluttet, at midlerne i stedet skulle kunne søges til mindre diakonale initiativer.

Du kan søge, hvis du er studerende ved en af Diakonhøjskolens uddannelser eller har afsluttet din uddannelse fra herfra. Det med diakonien vægter vi højt – så det, du søger tilskud til, skal være til gavn for nogle andre. Det kan være aktiviteter eller anskaffelser.

Der kan søges éngangsbevillinger til mindre projekter på op til nogle tusinde kroner. Har du lidt større planer, er du velkommen til at spørge først hos diakonsekretæren.

Ansøgning

Send en ansøgning, der indeholder oplysninger om ansøger, en beskrivelse af projektet og et simpelt budget. Diakonforbundets bestyrelse tager løbende stilling til ansøgninger, så der kan søges hele året.

Send din ansøgning til diakonsekretær Katrine Gaardbo Smedegaard på kgs@diakonhojskolen.dk.