Loading...
Diakonhøjskolens logo-element i rød

Kristendom, kultur og kommunikation

Vil du være kulturskaber? Være med til at udvikle og fremtidssikre et bæredygtigt civilsamfund? Være bindeled i kommunikationen mellem organisationer, sektorer eller kulturer? Lære at styrke værdibaserede organisationers rolle – fra de kirkelige organisationer, foreningsliv til det boligsociale og NGO’erne? Så er en professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation (3K) et godt bud på en uddannelse for dig.

3K består af fem fagområder. De første 2½ år får du en grundlæggende introduktion til fagområderne. De sidste 1½ år er en særlig specialisering med valgmoduler, praktik og et afsluttende bachelorprojekt.

I løbet af uddannelsen tilegner du dig kompetencer til selvstændigt at kunne tilrettelægge, koordinere og gennemføre opgaver inden for kommunikation, undervisning, organisation og ledelse i kirkelige og andre værdibaserede organisationer.

Med en 3K-uddannelse kan du indgå i tværprofessionelle samspil på individ-, gruppe- og samfundsniveau, samt fungere som formidler af værdier.

Uddannelsen fem overordnede fagområder er:

  • Kristendom
  • Kultur
  • Kommunikation
  • Pædagogik og didaktik
  • Organisation og ledelse

Uddannelsen udbydes i samarbejde med VIA University College med udbudssted på Diakonhøjskolen i Aarhus.

Siden her er stadig under opdatering, så indtil videre kan du læse mere om 3K-uddannelsen på VIAs hjemmeside.

Følg os på Instagram
@via_3k