Loading...

Øvrige kurser

Diakonhøjskolen lægger både rammer og medarbejdere til flere tilbagevendende og længerevarende kurser, som med årene er blevet en fast del af Diakonhøjskolens virke.

En tæt “ven af huset” er for eksempel foreningen Teologi for Lægfolk, der udbyder teologisk voksenundervisning i form af et treårigt grundkursus, halvårige overbygningskurser og studieture. Foreningen har adresse på Diakonhøjskolen og medarbejdere på skolen løser administrative opgaver og underviser på kurset.

Kursusforløbet Ånd og Rødder er også “født og opvokset” på Diakonhøjskolen. Det er Danske Diakonhjems tilbud til medarbejdere om opkvalificering inden for den diakonale tilgang til omsorgsarbejde,  og det værdigrundlag, som organisationen står på.

Samarbejde?

Vi hører gerne fra jer, hvis I har en relevant idé til et seminar eller kursus, som vi skal udvikle sammen. Og også hvis I blot mangler et sted at afvikle jeres eget initiativ.

Deltagere på kurset Teologi for Lægfolk synger fællessang