Loading...

Kurser og efteruddannelse

På Diakonhøjskolen foregår der også meget andet end uddannelsen af professionsbachelorer i diakoni og socialpædagogik og i kristendom, kultur og kommunikation. Vi lægger rammer til utallige kurser, konferencer og arrangementer. Både egne og andres.

Den ene dag er huset fuld af gæster, og det summer af samtale i alle afkroge af skolens arealer. Den næste hviler en næsten andægtig stilhed over gangene, som studerende udnytter til fordybelse.

Højskoleånden på Diakonhøjskolen kommer nemlig også til udtryk i og med, at vi ønsker at være et hus, som vores bagland og omgivende samfund opfatter som åbent og relevant.

Derfor udbyder vi – som regel i samarbejde med organisationer i vores netværk – diverse arrangementer, seminarer og kursustilbud, der på forskellig vis berører det felt, der er vores gebet. Herunder vores internationale og interkulturelle kursus Hope in Action. Senest har vi taget hul på udviklingen af uddannelse og kursustilbud inden for eksistentiel og åndelig omsorg.

Læs mere om de forskellige kurser, som vi udbyder og huser på Diakonhøjskolen: