Loading...

Om Diakonhøjskolen

På Diakonhøjskolen har vi over 100 års erfaring med at uddanne til diakonalt og socialt arbejde. Vores professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik er i dag en del af det ordinære uddannelsessystem, og Diakonhøjskolen er formelt set ikke længere en højskole. Men højskoleånden lever stadig. Blandt andet i kraft af, at skolen er et hjem for de studerende, der bor på kollegiet, og et forsamlingshus for alle, der har diakoni og socialt engagement som deres gebet. Og fordi vi insisterer på dannelsen – til menneske, medborger og fagperson. På Diakonhøjskolen træder man ind i et forpligtende fagligt og socialt fællesskab, som indebærer kritisk stillingtagen til verden omkring os.

Vores værdier

I hverdagen

Diakonhøjskolens værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, og de diakonale pejlemærker er en rettesnor, i den måde vi organiserer os og omgås hinanden i hverdagen på skolen.

De diakonale pejlemærker er:

  • Næstekærlighed
  • Kamp for retfærdighed
  • Værn om skaberværket
  • Inkluderende fællesskab

I undervisningen

Arven fra højskoletraditionen kommer også til udtryk i undervisningen på Diakonhøjskolen, hvor der er rum for undren, refleksion og fagligt funderet stillingtagen. Og hvor de studerendes aktive deltagelse og bidrag til læringsfællesskabet er afgørende for udbyttet.

Undervisningen tager udgangspunkt i en dialog mellem faglighed og værdigrundlag og mellem teori og praksis. Det er vores ambition at uddanne engagerede fagpersoner, der kan sætte sig selv i spil og omsætte viden til konkret handling, som får betydning i andre menneskers liv.

Diakonhøjskolens historie

Her kan du få et overblik over vigtige begivenheder i Diakonhøjskolens mere end 100 år lange historie.

1876

Stefansforeningen grundlægges

Med inspiration fra det diakonale arbejde i Tyskland, særligt omkring Rauhes Haus i Hamburg, tager en gruppe præster i 1876 initiativ til Stefansforeningen, som har til formål at understøtte “kristeligt kærlighedsarbejde”. Ambitionen er at oprette en diakonskole, som skal uddanne kristne unge mænd til diakonalt og socialt arbejde i fængsler, på sygehuse og sindssygehospitaler, børnehjem, plejehjem, sømandshjem og lignende.

 

1920

Diakonskolen i Aarhus indvies

Stefansforeningen er nu gået sammen med Indre Mission om at realisere drømmen om en skole for diakoner. I 1920 er de to foreninger lykkedes med at rejse nok penge til at købe en ejendom på Dalgas Avenue i Aarhus – en nedlagt husholdningsskole (som i dag huser i Det Grønlandske Hus). Senere samme år åbner den nye diakonskole dørene for det første elevhold med den energiske præst Chr. Assenfeldt-Hansen ved roret som forstander flankeret af lægen Johannes Hoff, der skal varetage den plejefaglige del af uddannelsen.

 

 

1928

Diakonskolen bliver til DiakonHØJskolen

Indtil 1928 er Diakonskolen alene finansieret af frivillige bidrag fra baglandet og skolepenge fra studerende, men nu kommer skolen under højskoleloven, hvilket betyder et tiltrængt offentligt tilskud til indtægtsgrundlaget og et navneskifte til Diakonhøjskolen i Aarhus. Skolens elever betaler dog stadig skolepenge, som på de øvrige frie skoler i Danmark (det bliver først muligt at afskaffe i 2012).

1950

Diakonhøjskolen svarer på behov for flere sygeplejersker

Efter anden verdenskrig er der et stort behov for flere sygeplejersker. I 1950 bliver syv elever fra Diakonhøjskolen som led i en forsøgsordning sendt under uddannelse på Rigshospitalet. Nogle af de første mandlige sygeplejersker i Danmark er altså diakoner. I 1958 kommer skolen til at huse en såkaldt sygeplejeforskole, hvor elever kan begynde deres uddannelse på Diakonhøjskolen, tage sygeplejeuddannelsen på et sygehus, afslutte med endnu et ophold på Diakonhøjskolen og efterfølgende kalde sig både sygeplejerske og diakon.

1962

Kvinderne kommer

I 1962 åbner Diakonhøjskolen for kvinder. Det sker med inspiration fra de finske diakonskoler. Det bliver både muligt at tage et to måneders kursus (tiltænkt de kvinder, der er forlovet eller gift med en diakon) eller at tage den fulde uddannelse. På begynderholdet samme år deltager tre kvinder. Ti år senere udgør kvindernes andel halvdelen af diakoneleverne, og i dag er mændene blevet en minoritet.

1967

Uddannelsen splittes op i to retninger

I 1967 splitter man diakonuddannelsen op i to hovedlinjer: Den socialpædagogisk linje og en linje med fokus på ældrepleje, som senere bliver til en regulær social- og sundhedsassistentuddannelse. Sideløbende fortsætter sygeplejeforskolen, indtil den nedlægges i 1972.

 

1974

Diakonhøjskolen flytter til Højbjerg

Søgningen til diakonuddannelserne er stigende, og pladsen i bygningen på Dalgas Avenue bliver for trang. I 1974 færdiggøres byggeriet af en hel ny skole på Lyseng Allé i Højbjerg, hvor Diakonhøjskolen har adresse den dag i dag.

1992

Fagforeningernes anerkendelse

Diakonhøjskolens socialpædagogiske uddannelse opnår anderkendelse af fagforeningerne BUPL og SL på lige fod med de ordinære pædagogiske uddannelser.

1998

Et internationalt kursus fødes

I samarbejde med Y’s Men International og en lang række andre internationale organisationer opretter Diakonhøjskolen et internationalt kursus. I begyndelsen som et fem-måneders forløb forår og efterår, siden som et årligt tre-måneders kursus. Kurset går i dag under navnet Hope in Action og har gennem årene har haft mere end 350 kursister fra Østeuropa, Mellemøsten, Asien og Afrika igennem.

2004

Mulighed for SU

En forsøgsordning træder i kraft, så Diakonhøjskolens elever på socialpædagoglinjen nu kan modtage forhøjet SU og samtidig betale skolepenge til Diakonhøjskolen. Uddannelsen er på vej til at blive en ordinær mellemlang videregående uddannelse.

2008

SOSU-uddannelsen nedlægges

Det er blevet tiltagende vanskeligt, at tiltrække elever til social- og sundhedsassistentuddannelsen, og den sidste SOSU-assistent forlader Diakonhøjskolen i 2008. Diakonhøjskolens uddannelsestilbud retter sig nu for første gang alene mod de socialpædagogiske praktikker og arbejdsfelter.

2010

3K-uddannelsen kommer til

Diakonhøjskolen indgår samarbejde med Professionshøjskolen VIA University College og bliver udbudssted for den fireårige professionsbacheloruddannelse i kristendom, kultur og kommunikation – i daglig tale 3K.

2012

Diakonuddannelsen bliver en professionsbachelor

Diakonuddannelsen bliver en 3½ årig professionsbacheloruddannelse i diakoni og socialpædagogik og får egen ministeriel bekendtgørelse. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Professionshøjskolen VIA University College. Uddannelsen bliver en del af den koordinerede tilmelding og oplever i de følgende år rekordhøje ansøgerantal med deraf følgende adgangsbegrænsning.

2020

Diakonhøjskolen fylder 100 år

Diakonhøjskolen fylder 100 år med fuld kapacitet af studerende og nybyggede undervisningslokaler – godt nok i skyggen af corona-pandemien, der lægger en dæmper på fejringen. I oktober 2022 lykkes det dog medarbejderstaben at komme afsted på en længe planlagt jubilæumsrejse – en studietur til Palæstina/Israel. I 2023 runder Diakonhøjskolens Diakonforbund også de 100 år.

 

Se flere