Loading...

Årsmøde og generalforsamling

Diakonhøjskolens Diakonforbund holder årsmøde med foredrag af Preben Kok, samt generalforsamling med valg til bestyrelsen lørdag den 15. juni 2024.

PROGRAM FOR ÅRSMØDE

10.30  Velkomst
           Preben Kok holder sit foredrag ”Skæld ud på Gud”

12.00  FROKOST

13.30  Generalforsamling for medlemmer af forbundet

15.00  Eftermiddagskaffe med nyt fra skole og forbund
           Fotografering af jubilarer 2024

16.30 Dagen rundes af ved formand Connie Kjærgaard Jensen

JUBILARER
Vi fejrer alle, der har rundt eller halvrundt jubilæum. Dvs. 5, 10, 15, 20 osv. 5-års jubilarerne er de to hold, der blev færdige i 2019. 10-årsjubilarerne er de to hold, der blev færdige i 2014 osv. Så hvis du har jubilæum, så prik dit diakonhold i siden på Facebook, eller hvor I mødes, og benyt muligheden for at se hinanden igen. Mange vælger at booke et klasselokale til deres hold om aftenen, så der er god tid til at hygge.

GENERALFORSAMLING
Pr. 12. marts indkaldes iht. vedtægterne til generalforsamling i Diakonhøjskolens Diakonforbund. Den finder sted i forbindelse med forbundets årsmøde lørdag 15. juni.

Her på siden kan findes dagsorden (senest fire uger før) og vedtægter.

Der kan på generalforsamlingen opstilles valgbare medlemmer af forbundet til bestyrelsesvalg. Stemmeret og valgbarhed forudsætter, at der er betalt kontingent for indeværende år.

PRIS OG TILMELDING
For medlemmer af Diakonhøjskolens Diakonforbund er det gratis at deltage. Det gælder også studerende på professionsbachelor Diakoni og Socialpædagogik. Tilvælges aftensmad betales herfor.

Prisen for at deltage i årsmødet er 150 kroner pr. person for frokost og kaffe – hvis man ikke er medlem af forbundet eller studerende på diakoni og socialpædagogik. Sandwich og drikkevarer om aftenen koster 65 kroner.

Tilmelding til hele eller dele af årsmødet sker her på hjemmesiden. Det skal ske individuelt, også selvom I som jubilar-klasse booker et klasselokale at spise aftensmad i sammen (dog må ægtefæller gerne tilmelde sig sammen). Lån af lokale for jubilarer sker ved henvendelse til Karin Henriksen, kh@diakonhojskolen.dk.

SENESTE TILMELDING TORSDAG DEN 6. JUNI (i formularen nedenfor).

Tilmelding til årsmøde 2024

Er du medlem af Diakonforbundet eller nuværende socialdiakon-studerende?(Påkrævet)
Ønsker du (og eventuel partner) en sandwich til aftensmad (65 kr. inkl. drikkelse per person)?
Hvad vil du (og eventuel partner) drikke til din/jeres sandwich (et kryds per person medmindre I ønsker det samme)?
Har du kostpræferencer?