Loading...
Diakonhøjskolens logo-element i grøn

Diakoni og socialpædagogik

Drømmer du om et arbejdsliv, hvor du udfylder en vigtig samfundsfunktion og gør en helt konkret forskel for mennesker i udsatte situationer? Så er en professionsbacheloruddannelse i diakoni og socialpædagogik måske noget for dig!

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde inden for hele det pædagogiske felt, men særligt social- og specialområdet. Sammen med socialpædagogikken beskæftiger uddannelsen sig med diakonien, som er den kristne tradition for socialt engagement. Og med betydningen af menneskesyn og de værdier, som man går til det sociale og pædagogiske arbejde med.

Fokus er på “det hele menneske” – mennesket bag diagnosen, funktionsnedsættelsen, hjerneskaden, hjemløsheden, misbruget, traumet. Og på at kunne navigere i det rum, hvor tilværelsens store temaer er på spil, og mennesker møder udfordringer – hvad end de er af fysisk, psykisk, social, kulturel eller eksistentiel/åndelig karakter.

Deltagende studerende på diakoni- og socialpædagogikuddannelsen arbejder engageret på bærbare computere.
Mand som er uddannet på 3K-uddannelsen, foran FN's verdensmål bokse.
Diakonhøjskolens logo-element i rød

Kristendom, kultur og kommunikation

Vil du være kulturskaber? Være med til at udvikle og fremtidssikre et bæredygtigt civilsamfund? Være bindeled i kommunikationen mellem organisationer, sektorer eller kulturer? Lære at styrke værdibaserede organisationers rolle – fra de kirkelige organisationer, foreningsliv til det boligsociale og NGO’erne? Så er en professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation (3K) et godt bud på en uddannelse for dig.

I løbet af uddannelsen tilegner du dig kompetencer til selvstændigt at kunne tilrettelægge, koordinere og gennemføre opgaver inden for kommunikation, undervisning, organisation og ledelse i kirkelige og andre værdibaserede organisationer.

To smilende studerende fra Diakonhøjskolen, arm i arm, udendørs.

Studiemiljø

På Diakonhøjskolen bryster vi os af at tilbyde ”uddannelse i højskoleramme”. Selvom vores kerneuddannelse til socialdiakon (såvel som 3K-uddannelsen) i dag er en del af det formelle uddannelsessystem, holder vi stædigt fast i den højskoletradition, vi er rundet af. Vi prioriterer det sociale læringsrum såvel som det faglige, og alle – både studerende og skolens medarbejdere – spiller en vigtig rolle i at få mest muligt ud af begge. Vi mener nemlig, at den dannelse, der ligger i at tage del i et gensidigt forpligtende fælleskab, er en fremragende forberedelse til et professionelt virke i diakonalt og socialt arbejde.

Diakonhøjskolen rummer også et kollegium, hvor cirka en fjerdedel af de studerende bor. Derfor er skolen ikke udelukkende en uddannelsesinstitution – den er også et hjem, og det smitter af på stemningen på skolen.

Følg os på Instagram
@diakonhojskolen

Diakonforbundet

Diakonforbundet er et fagligt fællesskab for socialdiakoner. Forbundet ønsker at støtte op om den diakonale identitet og repræsentere den i civilsamfundet.

Diakonhøjskolens Diakonforbund har samlet dimittender fra Diakonhøjskolen, siden det allerførste hold studerende oprettede foreningen helt tilbage i 1923. Diakonforbundet har i dag omkring 700 medlemmer i alle aldre. Det er repræsenteret i Diakonhøjskolens bestyrelse, udgiver årsskriftet MOTIV og tilbyder arrangementer med både fagligt og socialt indhold.

To ældre kvinde kigger på gamle elevbilleder, der hænger på en væg, på Diakonhøjskolen

Kurser og efteruddannelse

På Diakonhøjskolen foregår der også meget andet end uddannelsen af professionsbachelorer i diakoni og socialpædagogik og i kristendom, kultur og kommunikation. Vi lægger rammer til utallige kurser, konferencer og arrangementer. Både egne og andres.

I ønsket om at være et åbent og relevant hus, udvikler og huser vi seminarer og kursustilbud, der på forskellig vis berører det felt, der er vores gebet. Blandt andet kurser indenfor eksistentiel og åndelig omsorg og vores internationale kursus Hope in Action.

Det er også muligt for udefrakommende at leje vores faciliteter til visse formål.

Studerende på Diakonhøjskolen lytter opmærksomt til en forelæsning i et fyldt auditorium.